Curso Homologado de Prevención de la Legionella, del 25 al 29 de noviembre de 2024 en Tarragona, Presencial / On-Line

Con la entrada en vigor del Real Decreto 487/2022, de 21 de junio de 2022, del Ministerio de Sanidad, la persona titular de las instalaciones garantizará que todo el personal propio o externo implicado en las actividades recogidas en el RD 487/2022, cuente con la formación requerida a la actividad que… Continuar leyendo…

Ajuts per a projectes destinats a reduir el consum d’aigua en establiments d’allotjament turístic – 27/03/2024!!

TRÀMIT D’INSCRIPCIÓ PREVIA DELS AJUTS EXTRAORDINARIS A PROJECTES DESTINATS A REDUIR EL CONSUM D’AIGUA MITJANÇANT LA REUTILITZACIÓ I L’ESTALVI PER PART DELS ESTABLIMENTS QUE PRESTIN SERVEIS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC S’obre el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi… Continuar leyendo…

NOU RD 3/2023, de 10 de gener 2023, de Qualitat de l’Aigua de consum humà / NUEVO RD 3/2023, de 10 de enero, de Calidad del agua de consumo humano

Ha sortit publicat el Nou Real Decret 3/2023, de 10 de gener, per el que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la Qualitat de l’Aigua de consum, el seu control i subministrament.   BOE-A-2023-628 RD3_2023 aguas de consumo humano     Ha salido publicado el nuevo Real Decreto 3/2023, de 10… Continuar leyendo…

NOU Decret Legionel·la // NUEVO Decreto Legionella – RD 487/2022

El 22 de juny de 2022 ha sortit publicat el Nou Real Decret 487/2022, pel que s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losis. Per tal de facilitar la comprensió del Nou RD 487/2022 i adequació de la normativa a les seves instal·lacions, AmbiCat… Continuar leyendo…