Ajuts per a projectes destinats a reduir el consum d’aigua en establiments d’allotjament turístic – 27/03/2024!!

TRÀMIT D’INSCRIPCIÓ PREVIA DELS AJUTS EXTRAORDINARIS A PROJECTES DESTINATS A REDUIR EL CONSUM D’AIGUA MITJANÇANT LA REUTILITZACIÓ I L’ESTALVI PER PART DELS ESTABLIMENTS QUE PRESTIN SERVEIS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC

S’obre el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que presten serveis d’allotjament turístic.

Data límit de presentació: 27/03/2024

S’obre el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que presten serveis d’allotjament turístic.

Poden ser objecte d’aquest ajut activitats elegibles iniciades a partir del dia 1 de gener de 2023. El termini màxim per a acabar-les és de dotze mesos a comptar des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l’ajut.

Qui pot sol·licitar aquest ajut?

Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin titulars o explotadores dels establiments situats a Catalunya que presten el servei d’allotjament turístic dels tipus següents:

a) Establiments hotelers: hotels, apartotels, hostals i pensions.

b) Càmpings.

c) Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.

d) Apartaments turístics.

e) Els albergs de joventut de titularitat privada, quan prestin serveis turístics d’allotjament, i, per tant, estiguin subjectes a l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Més informació:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/23661-Ajuts-a-projectes-destinats-a-reduir-el-consum-daigua-en-establiments-dallotjament-turistic?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

>>Presentacio

>>GuiaTramitInscripcioPrevia

Marcar como favorito enlace permanente.

Comentarios cerrados.