Nuevo / Nou RD 614/2024 que modifica el RD 487/2022 que estableix el requisits sanitaris per a la Prevenció i Control de la Legionel·losis

Ha sortit publicat el RD 614/2024 que modifica el RD 487/2022 que estableix el requisits sanitaris per a la Prevenció i Control de la Legionel·losis.

Els principals aspectes que modifica són:

 • Responsabilitat dels Titulars i els Explotadors de les Instal·lacions
 • Variació dels requisits demanats pels als Dipòsits i Acumuladors
 • Termini actualització del PPCL
 • Variació Procediment de Neteja i Desinfecció de Piscines
 • Modificació Número de Mostres d’Aigua Sanitària
 • Notificació al Sistema de Informació Nacional de Aigües de Consum. Els edificis prioritaris han d’estar donats d’alta al SINAC a l’apartat EDIBASE.

Edificis prioritaris: Grans edificis o locals, diferents als habitatges particulars, amb un elevat nombre d’usuaris, com hospitals i residències (200 llits), hotels (500 places), col·legis i centres penitenciaris (1.000 places), instal·lacions esportives cobertes (3.000 m2).

En compliment amb el RD 3/2023 (incidint amb  els articles 16, 41, 61, Disposició Addicional Novena i ANNEXA VIII) els titulars dels Edificis Prioritaris han de fer:

 • Abans del 2.7.2024: Registrar l’edifici en l’aplicació desenvolupada pel Ministeri de Sanitat, denominada EDIBASE.
 • Abans del 2.1.2025: Realitzar i implementar un Pla Sanitari del Agua (PSA) per a gestionar el risc hídric a l’edifici segons annexa VIII, part C. Utilitzant l’aplicació EDIPSA (que encara no està disponible)

AmbiCat ofereix els següents serveis:

     • Elaboració del PPCL
     • Elaboració del PSA
     • Registre al EDIBASE
     • Assessorament Responsable Tècnic

Real Decret 614/2024


Ha salido publicado el RD 614/2024 que modifica el RD 487/2022 que establece los requisitos sanitarios para la Prevención y Control de la Legionelosis.

Los principales aspectos que modifica son:

 • Responsabilidad de los Titulares y los Explotadores de las Instalaciones
 • Variación de los requisitos solicitados para los Depósitos y Acumuladores
 • Plazo actualización del PPCL
 • Variación procedimiento de Limpieza y Desinfección de Piscinas
 • Modificación Número de Muestras de Agua Sanitaria
 • Notificación al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo. Los edificios prioritarios tienen que estar dados de alta en el SINAC en el apartado EDIBASE.

Edificios prioritarios: Grandes edificios o locales, distintos a las viviendas particulares, con un elevado número de usuarios, como hospitales y residencias (200 camas), hoteles (500 plazas), colegios y centros penitenciarios (1.000 plazas), instalaciones deportivas cubiertas (3.000 m2).

En cumplimiento con el RD 3/2023 (incidiendo en los artículos 16, 41, 61, Disposición Adicional Novena y ANEXO VIII) los titulares de los Edificios Prioritarios deben:

 • Antes del 2.7.2024: Registrar el edificio en la aplicación desarrollada por el Ministerio de Sanidad para tal fin, denominada EDIBASE.
 • Antes del 2.1.2025: Realizar e implementar un Plan Sanitario del Agua (PSA) para gestionar el riesgo hídrico en el edificio según anexo VIII, parte C. Empleando la aplicación EDIPSA (que aún no está disponible)

AmbiCat les ofrece los siguientes servicios:

    • Elaboración del PPCL
    • Elaboración del PSA
    • Registro en el EDIBASE
    • Asesoramiento Responsable Técnico

Real Decreto 614/2024

Marcar como favorito enlace permanente.

Comentarios cerrados.