NOU Decret Legionel·la // NUEVO Decreto Legionella – RD 487/2022

El 22 de juny de 2022 ha sortit publicat el Nou Real Decret 487/2022, pel que s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losis.

Per tal de facilitar la comprensió del Nou RD 487/2022 i adequació de la normativa a les seves instal·lacions, AmbiCat ofereix unes sessions informatives:

PRINCIPALS CANVIS DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LA

>> dimecres 16 de novembre de 10 a 13h.

>> dimecres 14 de desembre de 10 a 13h.

>> dimecres 18 de gener de 10 a 13h.

En aquestes sessions s’explicarà els canvis que hi ha en el nou Real Decret 487/2022. Es parlarà de quines instal·lacions son considerades de risc, instal·lacions que fins ara no eren de risc ara ho son. Requisits de les instal·lacions, els plans de neteja i desinfecció, els plans sanitaris, els controls analítics a realitzar, productes químics, els llibres de registre i certificats, els responsables tècnics, modificació dels plans de formació de Legionel·la…

També respondrem a totes les qüestions que tinguin. Ens les pot avançar per email i el dia de la sessió les tractarem!!

Les sessions son de 3 hores i ON-LINE. El cost de la sessió és de 65€ per als clients d’AmbiCat i de 75€ per als que no son clients.

 

Per formalitzar la reserva ens podeu enviar un email.

Els mantindrem informats de les novetats. Gràcies i salutacions,


El 22 de junio de 2022 se ha publicado el Nuevo Real Decreto 487/2022, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Para facilitar la comprensión del Nuevo RD 487/2022 y adecuación de la normativa a sus instalaciones, AmbiCat ofrece unas sesiones informativas:

PRINCIPALES CAMBIOS DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE LEGIONELLA

>> Miércoles 16 de noviembre de 10 a 13h.

>> Miércoles 14 de diciembre de 10 a 13h.

>> Miércoles 18 de enero de 10 a 13h.

En estas sesiones se explicarán los cambios que hay en el nuevo Real Decreto 487/2022. Se hablará de qué instalaciones son consideradas de riesgo, instalaciones que hasta ahora no lo eran ahora lo son. Requisitos de las instalaciones, los planes de limpieza y desinfección, los planes sanitarios, los controles analíticos a realizar, productos químicos, los libros de registro y certificados, los responsables técnicos, modificación de los planes de formación de Legionella…

También responderemos a todas las preguntas que tengan. Nos las pueden avanzar por email y el día de la sesión las trataremos!!

Les sesiones son de 3 horas y ON-LINE. El coste de la sesión es de 65€ para los clientes de AmbiCat y de 75€ para los que no son clientes.

 

Para formalizar la reserva nos pueden enviar un email.

Les mantendremos informados de las novedades. Gracias y saludos,

Marcar como favorito enlace permanente.

Comentarios cerrados.