Propera convocatòria processos Acredita’t del 1 al 28 de setembre de 2020

Us informem que el Departament de Presidència ha publicat una nova convocatòria sobre el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació en l’àmbit dels biocides. En aquest procés es convoquen places per a les unitats de competència relacionades amb la qualificació professional de nivell 3, Gestió de serveis per al control d’organismes nocius, prevista al Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides, per al personal que realitza activitats de responsable tècnic en l’àmbit del control de la Legionel·la.

Us adjuntem convocatòria.

El RD 830/2010 estableix els requisits necessaris per exercir les funcions de responsable tècnic en l’àmbit del la Legionel·la. La seva modificació posterior mitjançant el RD 624/2013, estableix que el termini que tenien les empreses per disposar d’un responsable tècnic en l’àmbit de la Legionel·la era, com a màxim, el 17/09/2015. Com a conseqüència, des d’ençà, les empreses que realitzen tractaments de prevenció i control de la Legionel·la han de presentar un responsable tècnic que acrediti la seva capacitació mitjançant alguna de previstes en el Rd 830/2010.

Per això, és fonamental que les persones que abans del 17/09/2015 realitzaven tasques de responsable tècnic en l’àmbit de la Legionel·la, i que no disposin d’acreditació de la seva capacitació d’acord al RD 830/2010 s’inscriguin en aquesta convocatòria per tal de poder seguir exercint la seva activitat, sempre que compleixin amb els requisits de participació.

El termini de presentació de les sol·licituds de preinscripció és des del 1 al 28 de setembre de 2020.

Per a més informació sobre aquesta convocatòria podeu consultar el web sobre Acreditacions i Qualificacions Professionals de la Generalitat de Catalunya (http://acreditat.gencat.cat/ca/). Recordeu que el fet que es realitzi a Castellar del Vallès no implica que es faci tot allà presencial, cal anar-hi poques vegades, per la qual cosa és d’interès per a tothom.

Finalment, us recordem que la manca de capacitació suposa l’incompliment del precepte normatiu corresponent al Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides.

Marcar el enlace permanente.

Comentarios cerrados.