Notes web Servei de Salut Ambiental – Coronavirus i legionel·la –

Atesa la declaració de l’estat d’alarma per fer front al Coronavirus SARS-CoV-2, i amb la finalitat de donar resposta a les consultes que arriben al respecte, us informem que el Departament de Salut hem publicat una nota al web sobre la prevenció i control de la legionel·losi. Podeu trobar aquesta informació al següent enllaç: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/

La nota, com veureu, destaca els problemes respiratoris que també produeix la legionel·losi i l’impacte sobre el sistema sanitari que podria produir l’aparició de casos o brots,  agreujant la situació actual. Per això, recorda la necessitat de mantenir les actuacions de prevenció i control de les instal·lacions de risc.

Pel que fa al mostreig i control analític, la normativa preveu unes periodicitats que cal respectar, tal com hem comentat, però entenent que poden ser contemplades dins un marge de dies prudent, sempre tenint en compte les característiques i el risc de cada instal·lació concreta.

D’altra banda, volem aclarir que el proveïment d’aquests serveis per dur a terme la prevenció i el control de la legionel·losi no es contradiu amb les disposicions que han establert les autoritats competents per fer front a aquesta crisis sanitària, que permeten la mobilitat per als serveis essencials i per anar a treballar quan sigui necessari.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o observació al respecte.

Atentament,

Servei de Salut Ambiental

Sub-direcció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut

Salut/Agència de Salut Pública de Catalunya

Edifici Dr. Salvany | Roc Boronat, 81-95 | 08005 Barcelona | Tel. 93 551 35 07

salut.ambiental@gencat.cat| http://canalsalut.gencat.cat | twitter.com/salutcat | YouTube.com/salutgeneralitat

S/Sistema de Salut de Catalunya     Generalitat de Catalunya

Marcar el enlace permanente.

Comentarios cerrados.