Coronavirus SARS-CoV-2 Informació per a Professionals Prevenció i control de la legionel·losi

Davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, tenint en compte que la legionel·losi és una malaltia que afecta també les vies respiratòries i que l’aparició de casos i brots d’aquesta malaltia pot impactar en el sistema sanitari, és important que es continuïn realitzant amb rigorositat les actuacions de prevenció i control de la legionel·losi en totes les instal·lacions de risc. Cal tenir present, a més, la pujada de temperatures que implica la propera arribada de la primavera, que és un dels factors que afavoreixen el creixement de la legionel·la.
Per això, els titulars d’aquestes instal·lacions han d’adoptar les mesures necessàries per assegurar la realització d’aquestes actuacions. Així mateix, les empreses, les entitats i els proveïdors implicats han d’adoptar les mesures necessàries per mantenir la prestació dels serveis que els siguin propis.
En cas que no es puguin dur a terme les accions de prevenció i control necessàries, cal procedir al tancament de la instal·lació de risc. En aquest cas, així com en cas d’aturada de l’activitat de l’empresa o entitat degut a les mesures ocasionades per la declaració de l’estat d’alarma, cal recordar que abans de tornar a posar en funcionament les instal·lacions s’ha de realitzar un tractament de neteja i desinfecció, d’acord amb el que estableix la normativa vigent respecte d’això.

Per a més informació, es poden consultar arxiu adjunt:

coronavirus-nota-prevencio-control-legionel-losi

Marcar el enlace permanente.

Comentarios cerrados.