Propera convocatòria processos Acredita’t – segon període de preinscripció, des del 8 fins el 17 de gener de 2019

El Consorci  per a la Formació Contínua de Catalunya juntament amb el Departament d’Ensenyament, ha publicat una nova convocatòria de procediments d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en l’àmbit dels biocides. En aquest procés es convocaran les unitats de competència relacionades amb la qualificació professional, de nivell 3, Gestió de serveis per al control d’organismes nocius tal i com indica el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides, per al personal que realitza activitats de responsable tècnic en l’àmbit del control de plagues i el de la Legionel·la.

 

Els requisits de capacitació relacionats amb l’acreditació de la qualificació professional indicada, afecten al personal que desenvolupa activitats de responsable tècnic relacionades amb els tipus de productes que són desinfectants TP 2, 3 i 4, conservants TP 11 i plaguicides TP 14, 18 i 19 i afecta, per tant, al personal de les entitats de serveis biocides que utilitzen aquests productes (empreses de serveis de control de plagues ambientals i/o per a la indústria alimentaria i empreses de tractament a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi).

 

Està previst que el termini de presentació de la sol·licituds de preinscripció sigui des del dia següent a la publicació de la convocatòria fins el 20 de desembre de 2018 i, en un segon període de preinscripció, des del dia 8 de gener de 2019 fins el dia 17 de gener de 2019. Cal tenir en compte, però, que les sol·licituds de preinscripcions rebudes s’ordenaran, de manera diferenciada per àmbits, per rigorós ordre de sol·licitud.

 

Us recordem que hi ha determinades titulacions que acrediten directament per a exercir la responsabilitat tècnica de serveis biocides com són la titulació de formació professional de grau superior específica en Salut Ambiental i les titulacions universitàries que compleixen els criteris establerts pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social en el Document orientatiu per al reconeixement de titulacions universitàries per a exercir la responsabilitat tècnica deis serveis biocides, per tant, les persones que disposen d’aquestes titulacions no cal que s’inscriguin en el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals.

 

Així mateix, us recordem que el Reial decret 830/2010 deroga l’Ordre de 8 de març de 1994, per la qual s’estableix la normativa reguladora de l’homologació de cursos de capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides i, com a conseqüència, la validesa dels carnets d’aplicador de tractaments DDD (tant per al nivell basic com per al qualificat), tot i que estableix un període transitori de sis anys (fins al juny de 2016). Posteriorment, el Departament de Salut va publicar l’Ordre SLT/186/2016, de 5 de juliol, per la qual es prorroga la validesa dels carnets d’aplicadors fins al 15 juliol de 2020.

Tota la informació detallada sobre les condicions de participació i els terminis d’inscripció estaran disponibles al web: http://acreditat.gencat.cat/ca/

 

Marcar el Enlace permanente.

No se admiten más comentarios